Een juridisch adviseur als beste medicijn bij onterecht ontslag tijdens ziekte

Als u langdurig ziek bent dan zit u al in de put. Onterecht ontslag tijdens ziekte maakt hier in veel gevallen een bodemloze put van. Dat hoeft echter niet met de juiste hulp. Schakel een juridisch adviseur in voor juridische bijstand. Een gespecialiseerd juridisch adviseur helpt u tijdens de gehele ontslagprocedure. Dat betekent dat u allereerst wordt voorzien van advies over uw rechten bij het ontslag. De adviseur bekijkt uw situatie en stelt dan een voorstel op. Belangrijk is het dat u niet meteen instemt met het ontslag, pas dan kunt u de beste mogelijkheden in uw situatie bekijken. Krijgt u bijvoorbeeld te maken met ontslag tijdens ziekte? Dan bekijkt de juridisch adviseur wat uw rechten zijn in die specifieke situatie.

Hulp bij ontslag te duur? Kies voor betaalbare hulp bij een gespecialiseerd juridisch adviseur

Wat kan een juridisch adviseur voor u betekenen wanneer u ontslagen wordt op uw werk? En wat betaald u eigenlijk voor die hulp? Het arbeidsrecht zit heel ingewikkeld in elkaar. Er gelden soms andere regels, bijvoorbeeld wanneer uw contract niet verlengd wordt of wanneer u uw ontslag krijgt tijdens een periode van ziekte. Als u zelf door de ontslagprocedure heen probeert te komen, dan neemt u grote financiële risico’s. Daarom schakelt u een specialist in die u voorziet van begrijpelijk juridisch advies. De specialist kan die hulp bij het ontslag snel en voordelig bieden, want communicatie met cliënten verloopt vrijwel altijd via telefoon of e-mail. Verzekerd zijn van betaalbare en goede hulp bij ontslag? Dan schakelt u een gespecialiseerd juridisch adviseur in.

Hulp bij diverse ontslagredenen, zoals contract niet verlengd of ontslag tijdens ziekte

Kennis is macht. In het geval van ontslag is deze stelregel niet anders. Kennis van de wet en weten wat een werkgever wel en niet mag doen geeft u meer macht over de situatie. Zo kan een jurist gemakkelijk voor u nagaan of de ontslagovereenkomst klopt en kan de jurist berekenen hoe hoog uw ontslagvergoeding is. Wordt uw contract niet verlengd? Dan is het verstandig met uw werkgever te bespreken onder welke voorwaarden u het contract laat eindigen. Krijgt u te maken met ontslag tijdens ziekte? Dan is het belangrijk te laten controleren of dat ontslag wettelijk mogelijk is. Ontslag is een ingewikkeld proces; schakel dus altijd hulp in bij ontslag van een professioneel juridisch adviseur, zodat u zeker weet dat uw rechten worden gewaarborgd en u uw plichten kunt uitvoeren. 

 

Voor meer info :