Outsourcing lasbedrijf, economisch gezien een las van uw schouders

Het uitbesteden of outsourcen van de arbeidsintensieve werkzaamheden van een lasbedrijf, zoals professioneel zandgieten, kan u een slok op een borrel schelen qua personeelskosten. Bij zandgieten wordt zand als afgietsel gebruikt om ijzer te gieten. Dit kunt u laten doen door een lasbedrijf in Nederland, maar het is goedkoper om dit uit te besteden aan een lasbedrijf dat is gevestigd in een land waar de lonen lager liggen. Voorbeelden zijn China, India, Pakistan of Polen. Laat u eerst voldoende adviseren voor u besluit of u het zandgieten laat gebeuren in lagelonenlanden in Azië of Europa. Een expert op het gebied van outsourcing kan u helpen bij het vinden van een geschikt lasbedrijf.

 

Voordelen van professionele uitbesteding van zandgieten aan lasbedrijf in een lagelonenland

Door een outsourcing specialist in de arm te nemen gaat het uitbesteden van arbeidsintensief werk naar lagelonenlanden een stuk soepeler. De belangrijkste reden om te kiezen voor uitbesteding is uiteraard de kostenbesparing. U kunt tot wel 50% op de kosten besparen door de werkzaamheden te verplaatsen naar een lagelonenland, zoals India, China, Pakistan of Polen. Als u een outsourcing specialist de uitbesteding van zandgieten laat verzorgen, hoeft u zich niet druk te maken over bijvoorbeeld administratieve rompslomp, taalbarrières en transportproblemen. Dit is verantwoordelijkheid van het outsourcing bedrijf. Ook zal dit bedrijf uw Nederlandse aanspreekpunt zijn waar u terechtkunt met vragen of problemen.

 

Kostenbesparing door uitbesteding van zandgieten aan lasbedrijf in een lagelonenland

Kosten moeten altijd zo laag mogelijk gehouden worden. Dat geldt net zo goed voor een ervaren lasbedrijf. Wanneer metaalbewerkingswerkzaamheden worden uitbesteed aan een bedrijf in een lagelonenland, is het mogelijk tot wel 50% op de kosten te besparen. U kunt bijvoorbeeld het zandgieten uitbesteden aan een bedrijf in China, India of Pakistan. De lage lonen zorgen voor een gunstige productprijs én voor een lagere investering in het benodigde gietgereedschap. Daardoor wordt zandgieten aantrekkelijker, waar dat normaal juist duurder is dan verspanen of lassen. U hoeft de uitbesteding niet zelf te regelen. Dat kunt u laten regelen door een outsourcing specialist.  

 

Voor meer info :