Webcollection

Category : Internet marketing

Internet marketing

Wat houdt marketing nou in?

Marketing kan gezien worden als een verzamelnaam voor verschillende activiteiten die te maken hebben met verkoop, bekendmaking, reclame, communicatie. Het gaat er bij marketing om...