Kembit, uw IT-partner


Kembit is een IT bedrijf dat is opgericht in 1995 met het hoofdkwartier in het Limburge Wijnandsrade, met daarnaast vestigingen in Geleen, Bilthoven en Eindhoven. Om een duidelijk te maken waar Kembit zich mee bezighoudt en welke diensten ze leveren, gaan we eerst kort in op de informatietechnologie.

Informatietechnologie

Informatie

Het woord informatietechnologie komt van de woorden informatie en technologie. Informatie betekent dat het om iets gaat wat u niet wist. Het kan onder meer de vorm hebben van tekst, een foto, een grafiek, een video en meer. Of iets informatie is hangt af van het kennisniveau en of die persoon het gegeven kan interpreteren. Als iemand geen Chinees kent en hij ontvangt een Chinese tekst, dan is dat geen informatie totdat hij die met vertalingsprogramma vertaalt en er wijzer van wordt.

Technologie

Met technologie bedoelen we hier elektronische apparatuur die gegevens kan verwerken en/op opslaan en/of weergeven. Intern werken die apparaten met zogenoemde bits, die twee waarden kunnen aannemen, namelijk nul of een. De betekenis van de bits zit verwerkt in de software. Met name hebben we dan over de computer. De software daarvan werkt met zeer grote hoeveelheid bits om bijvoorbeeld bewegende beelden op een scherm te tonen. Als dat uw kennis uitbreidt, dan hebben we het dus over informatie die middels technologie tot u komt. Daarom het woord informatietechnologie.

Bedrijven

Een grote uitdaging van bedrijven is om gegevens te verzamelen en op een efficiënte manier op te slaan, en die op een gevraagd moment om te zetten informatie. Dat betekent het op een hoger aggregatieniveau brengen daarvan. Bij een magazijn wilt u weten wanneer een product het magazijn inkomt en weer verlaat. Maar het is nog interessanter om te weten hoeveel eenheden van een product in het magazijn aanwezig zijn. Elke afdeling van een bedrijf heeft een andere informatiebehoefte. En dat wordt van informatietechnologie verlangd: de juiste gegevens verzamelen en opslaan, en die op diverse manieren aggregeren en presenteren, opdat een bedrijf wordt geholpen om te functioneren. Voor de continuïteit van de informatievoorziening, evenals de aanpassing aan veranderende eisen, wordt IT beheer toegepast.

De rol van Kembit

Kembit omvat als IT bedrijf het hele traject van het verzamelen en opslaan van gegevens, en ze verwerken en presenteren als zinvolle informatie voor u. Kembit noemt wat ze doen “bedenken, bouwen, beheren”. Het bedrijf biedt dus ook IT beheer. Omdat geen bedrijf hetzelfde is, levert Kembit maatwerk.